O nas

NOVA pracownia projektowa
pracownia autorska mgr inż. Leszka Spyry.


Pracowania świadczy usługi w zakresie
projektowania oraz nadzoru budowlanego.

Pracowania współpracuje
ze stałą grupą projektantów i specjalistów
innych branż w budownictwie:
geodetami, instalatorami,
rzeczoznawcami,
projektantami wnętrz.

Projekty powstają przy udziale inwestorów
i są wyrazem ich indywidualnych potrzeb.

mgr inż. Leszek SPYRA
Projektant, Kierownik Budowy


Uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
Absolwent Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierunek stopnia inż:
budownictwo architektoniczne
kierunek stopnia mgr:
technologia i zarządzanie w budownictwie

mgr inż. Karolina PALA
Asystentka Projektanta


Absolwentka Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

kierunek stopnia inż:
budownictwo architektoniczne

kierunek stopnia mgr:
eksploatacja obiektów budowlanych