O nas

NOVA pracownia projektowa
pracownia autorska mgr inż. Leszka Spyry.


Pracowania świadczy usługi w zakresie
projektowania oraz nadzoru budowlanego.

Pracowania współpracuje ze stałą grupą projektantów i specjalistów innych branż w budownictwie:
geodetami, instalatorami, rzeczoznawcami,
projektantami wnętrz.

Projekty powstają przy udziale inwestorów
i są wyrazem ich indywidualnych potrzeb.


mgr inż. Leszek SPYRA
Projektant, Kierownik Budowy


Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Absolwent Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierunek stopnia inż: budownictwo architektoniczne
kierunek stopnia mgr: technologia i zarządzanie w budownictwie

mgr inż. Karolina PALA
Asystentka Projektanta


Absolwentka Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierunek stopnia inż: budownictwo architektoniczne
kierunek stopnia mgr: eksploatacja obiektów budowlanych

inż. Anna SPYRA
Asystentka Projektanta


Absolwentka Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
kierunek stopnia inż: budownictwo architektoniczne