Oferta

Pracownia świadczy kompleksowe usługi
od momentu pierwszych ustaleń z klientem odnośnie projektu
do momentu oddania budynku do użytkowania.


projekt koncepcyjny

Na podstawie zebranych informacji
zostaną stworzone rysunki pokazujące
ideę wykonania obiektu budowlanego.
Otrzymacie Państwo podstawowe rysunki
o małym stopniu uszczegółowienia.

indywidualny projekt architektoniczno – budowlany

Projekt koncepcyjny zostanie rozszerzony
o wszystkie niezbędne rysunki,opisy
oraz obliczenia do zrealizowania projektu.
Forma projektu przygotowana jest
w celu otrzymania pozwolenia na budowę.

projekt adaptacyjny

Projekt naszej pracowni zostanie dopasowany 
do wymagań inwestora
oraz uwarunkowań terenu.
Forma projektu przygotowana jest w celu
otrzymania pozwolenia na budowę.

nadzór budowlany

Pełnienie funkcji kierownika budowy.
Odbiory poszczególnych robót,
prowadzenie dziennika budowy,
dokumentacja powykonawcza.